Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Terapiformer kopi

Psykoterapi og Relationel Traumeterapi

 Det er ikke altid muligt at sige 'nu er det fysioterapeuten der arbejder og nu er det psyko- eller den relationelle traumeterapeut der arbejde/taler'. Kombinationen har altid været min interesse og drivkraft. Læs også fysioterapi og psykiatri [MANGLER LINKS]

[HILBERT: Her mangler beskrivelse] 

Nedenstående (Står også i præsentation) [HVAD ER DET HER?]:

 • Som psykoterapeut er min viden og praksis baseret i den psykomotoriske udvikling, og karakterstrukturanalysen (Bodynamic International).

 • Min vel nok vigtigste lærer (siden 1990): Merete Holm Brantbjerg, kalder sin metode Ressourcer Orienteret Færdighedstræning (ROF), en metode der er udviklet fra Skolen for Kropsdynamik og Bodynamic. En metode jeg føler stor identifikation med og som er grundlag for den Relationelle Traumeterapi.

 

Nøgleord for min praksis
Basal bevægelse og kropsbevidsthed, posturalitet (holdning), neuroaffektion (hjerne, tilknytning og udvikling), berøring, kontakt, grænser og grænsebevidsthed, kommunikation, og videre kreativitet, humor, danseglæde, musik, kærlighed og spiritualitet. 


Relationel Traumeterapi

Terapi
Vi har alle haft små og/eller store traumer i vores liv. Mange traumer har vi fint bearbejdet, andre har sat eller sætter dybe aftryk i vores liv, tilknytning og dermed vores samspilsmønstre med vores omgivelser og relationer. Som overlevelsesinstinkt forsøger vi at undgå smerten og ubehaget, lægger en (u-/)bevidst strategi og undgår eller afleder os selv fra forhindringen:  “har lagt låg på” og kom videre….., men aftrykket blive siddende i kroppen: musklerne, bindevævet, leddene, organerne, vejrtrækning, i hjertet, mimikken,  nervesystemet, vores hjerne, kort sagt i vores evne til at leve fuldt og helt i et konstruktivt møde med os selv og andre mennesker. Måske udvikler vi stress, er blevet mobbet og er blevet syge. Ofte bygger stress historien på et traume eller et traumemønster hvor de sværere tilfælde betegnes (PTSD) Post Traumatisk Stress Disorder ellerPost Traumatisk Belastningsreaktion……………

Målet er at transformere traumet til vækst. 

 

Metode 

Et terapeutisk forløb tager udgangspunkt i din nuværende situation og dit livs belastninger, herfra støttes du kropsligt, merntalt og socialt til mestring i et mere ressourcefyldt liv.

Metoden er udviklet af Merete Holm Brantbjerg, Sten Jørgensen og Kollbjørn Vårdal, på basis af og med inspiration fra den psykomotoriske tradition, Bodynamic traumeterapi, Peter Levine SE og System Centret Terapi (SCT).


Fysioterapi, psykosomatik og psykiatri

Terapi
Som Fysioterapeut tager jeg udgangspunkt i:

 • Ressource Orienteret Krops Undersøgelse (ROK) d.v.s. den norske psykomotoriske tradition, med koryfæer som Berit Bunkan, Lillemor Johnsen m.fl.
 • Body Awareness Terapi ( BAT, I dag BBAT) d.v.s. en svensk tradition efter Gertrud Roxendal, Ulla Britt Skatteboe og bevæge filosoffen Jaque Dropsy (Frankrig) m.fl.

[ALONA: HVAD SKAL MED HER I BESKRIVELSE AF TERAPI FORM  _ OG HVAD SKAL I TILBUD]
Der arbejdes hensynsfuldt med krop og enkle bevægelser, med henblik på øget kropsbeherskelse, kropsbevidsthed og indre ro. En træning i at respektere din formåen, være i kontakt med dig selv og egen krop.

Grundlæggende handler det om styrke jeg’et og kroppens formåen, vi arbejder med:

 • Relation til underlag
 • Relation til midtlinie/holdning og balance
 • Relation til bevægecentrum og -flow
 • Relation til åndedræt
 • Mentalt nærvær

Øvelserne vil bestå af enkle rolige stående, gående, siddende og liggende øvelser, med eller uden fysisk kontakt. Måske med musik, en ball-stick bold eller en stok. Endelig kan kraft, høj puls og tempo bestemt også være vigtige elementer i processen.

Berøring er en gave, for nogle er det en trussel og for alle er det en kombination af krop, kontakt og grænse som skal respekteret og kan bevidstgøres og arbejdes med.  Typisk bruger jeg modstandsøvelser, for at fremme en bevidstgørelse og kontakt til muskulær eller funktionel opgivelse eller opspænding (hypo-/ hyperrespons = under eller overspændt).

Kropsbehandling (passiv). Hvis relevant kan anvendes: Afspændende eller kontakt givende  kropsbehandling (30-60 min), eller såkaldt BAT eller Dropsy massage. Se mere her. Jeg foretrækker at arbejde på madrasser/måtte på gulvet.

Påklædning (både til træning, terapi og kropsbehandling): Løst tøj og varme sokker anbefales

[ALONA: SKAL DET FØLGENDE MED??? - slet "PS halløjet" fatti <3]

PS Hvis du primært ønsker symptombehandling, skades-genoptræning eller sportsfysioterapi vil jeg gerne vejlede eller tale med dig om et væld af muligheder, enten til selvforvaltning eller hos kvalificerede behandler, men der er ikke her min kompetence er. Selvfølgelig vil jeg gerne tale med dig om mønstre, som f.eks: at have svært ved at passe på dig selv, udviklingsgrundlag for, eller mulige livs årsager til dine fysiske problematikker.

PPS…., man behøver bestemt ikke være psykisk syg, for at søge hjælp/udvikling hos mig, men vi har jo alle vores sårbare sider, og kan sagtens være nysgerrige eller bekymrede og have behov for og ønske om vækst og udvikling uden at være syg

 

 

Haveterapi

I  en designet have har forskningen evidens for, at grønne omgivelser får mennesker til at restituere, og havens udformning understøtter terapi  og tilbyder en række stemnings fyldte retrætesteder. Haven tilbyder hjernen fred og ro og den vilde naturen understøtter menneskers oplevelse at være fri og tryg , healing i krop og sjæl går hurtigere når der ikke stilles krav og derfor kan man ikke bruge sin egen have.

I Sverige har man en succesrate på 80 % der kommer på arbejde igen efter et forløb på 3 måneders forløb. Link http://ign.ku.dk/terapihaven-nacadia/forskning/nacadia-konceptmodel.pdf

Et forløb tager udgangspunkt i at man er ansvarlig for sig selv, men tilstede med andre i et gruppeforløb. Forløbet løber over 12 gange ca. 2 måneder hvor man gradvist får redskaber og fred til at udvikle en større indre ro og kompetance til, at vare tage flere og flere, mere og mere komplicerede opgaver i sit liv og arbejdsliv. Dagen har en genkendelig rytme med  tilbud og rutiner bl.a bålplads møder, skrivning, kreativitet, aktiviteter og terapi. Vi bruger Vækstcentrets 5 stjerne princip for at finde veje ind til de indre værdier, se linket : http://www.vaekstcenteret.dk/?Id=85

Kreativitet og de terapiformer vi tilbyder herudover, bruges som redskab til at udvikling og finde veje ind i sig selv. Haveaktiviteter og at gå i og bruge naturen, samt at bruge og at være i stedet haverummene, har evidens for at være igangsættende og healende. Gradvist  kobles flere aktiviter og øvelser på f.eks. åndedræts bevidsthed og viden om brugen af mindfulness.

 

8 kvaliteter
Designede haver har 8 kvaliteter som understøtter en fortløbende udviklingsproces hos brugeren. Forskning har fokuseret på at der kan identificeres 8 rumlige oplevelsesværdier; også kaldt de 8 oplevelses karakterer:

1. Artsrigt 2. Fredfyldt 3. Åbent
4. Socialt  5. Rumdannede
6. Trygt. 7. Kulturelt 8. Vildt


Supervision

Supervision tilbydes til professionelle der arbejder med andre. Meget relevant hvor kropslige processer indgår, men også hvor relationen er et omdrejningspunkt, eller indsatsen er beskæftigelsesrettet.

Erfaring
Angst, stress, vrede, tungsind, depression, suicidal tanker, ensomhed, PTSD, psykoser, stemmehøring, sexualitet, alkoholmisbrug, personlighedsforstyrrelser, kroniske smerter, tab, sorg, tilkomne handicaps.

Fokus
Fokus er på mennesket, opbygningen af ressourcer, relationen m.h.p. at kunne rumme problemet, mere end på diagnosen.

Personlig udvikling
Har du et ønske om personlig udvikling eller supervision om “lettere” problematikker som f.eks. Livskrise, parforhold, forældreskab og andre relationelle problematikker, uro, rastløshed, desorientering, livsvalg livsretning, lavt selvværd og selvtillid, eksamensangst sexuelle problematikker m.fl. er du også velkommen.

Arbejder du selv med mennesker?
Til dig der selv arbejder med mennesker, har jeg tilbud om supervision, bevidsthed og grænse arbejde eks.: Hvordan tager jeg vare på mig selv i mødet med borgeren, klienten, patienten, eleven, forældre, chefen ….mennesket?

Kroniske smerter, dysfunktion og anden smerte i livet:
Hvis du primært ønsker symptom behandling, skadesgenoptræning eller sportsfysioterapi vil jeg gerne vejlede eller tale med dig om et væld af muligheder, enten til selvforvaltning eller hos kvalificerede behandler, men du skal ikke forvente et quick fix. Jeg vil meget tale med dig om mønstre: at have svært ved at passe på dig selv, udviklingsgrundlag for, eller mulige livsårsager til smerte.

Min tilgang til at arbejde generelt, inklusiv mennesker med kroniske smerter er: [HØRER DETTE KUN TIL "KRONISKE SMERT ETC ELLER GENERELT FOR TERAPIFORMER]

 • Dossering, og at træne enkelthed, fysisk holdning og din rummelighed til fænomenet,
 • at skabe tryghed, rum, funktionalitet, at møde dig og støtte dig i at træne at respektere smerten og begrænsning,
 • at træne at sanse din krop for andet end smerte.
 • Lede efter kompensationer og se ”uhyret” i øjnene og blive stående, gå til side eller gå med og med et skridt ad gangen….
 • Næsten lige som i tango: centrering, balance, jordforbindelse, nærvær, møde, vejrtrækning, musikalitet, det vigtigste af alt: ”det næste skridt”.

Kronisk smerte, traumer og karakter forsvar har typisk været længe undervejs, og det vil typisk tage lang tid om at rummes og evt. mindskes. Og specifikt kroniske smerter kræver oftest en tværfaglig indsats.