Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Terapiformer

* Psykoterapi og Relationel Traumeterapi            * Fysioterapi, psykosomatik og psykiatri  

* Haveterapi                                                             * Supervision

 

Psykoterapi og Relationel Traumeterapi

Terapi

Min/(Hilbert) tænkning og praktiske tilgang som fysioterapeut, psykoterapeut og traumeterapeut er relationel og psykomotorisk udviklingsbasseret

Vi har alle haft små og/eller store udfordringer og traumer i vores liv. Mange problemer og traumer har vi fint bearbejdet, dem behøver vi ikke gå i terapi med.

Andre problematikker har sat eller sætter dybe aftryk i vores liv, tilknytning og dermed vores samspilsmønstre med vores omgivelser og relationer og giver os forskellige former for bevidste eller ubevidste forstyrrelser. Som overlevelsesinstinkt forsøger vi at undgå smerten og ubehaget, lægger en (u-/)bevidst strategi og undgår eller afleder os selv fra forhindringen:  “har lagt låg på” og kom videre…

.....men aftrykket blive siddende i kroppen: musklerne, bindevævet, leddene, organerne, vejrtrækning, i hjertet, mimikken,  nerve- og hormonsystemet, vores hjerne, kort sagt i vores evne til at leve fuldt og helt i et konstruktivt møde med os selv og andre mennesker. Måske udvikler vi stress, er blevet mobbet og er blevet syge. Ofte bygger stress historien på et traume eller et traumemønster hvor de sværere tilfælde betegnes (PTSD) Post Traumatisk Stress Disorder eller Post Traumatisk Belastnings-reaktion… Målet er langsomt at forandre udfordringen eller traumet til vækst og liv. 

…Læs videre i nedenstående om Fysioterapi, psykomotorik og psykiatri…

 

Alt har en begyndelse og slutning

"Relationen eller forholdet mellem mennesker er det som former os på godt og ondt. I relationen til andre vokser vi som psykologiske og sociale væsner. I relationen til andre lider vi, føler vi smerte, sorg og angst."
(Lars Thorsgaard, psykiater)

Myrup Bakkehus terapi psykomotorisk fysioterapi traumeterapi traume og kropsterapi relationel traumeterapi psykiatri Relation Beskæftigelsesindsats Rehabilitering samtale individuelt grupper Moaiku Udeskole terapihave natur mindfulness yoga vækst udendørs bruser ro og fred stilhed natur -retræte natur møde lille mødested Myrup Istidslandskab banke (istids landskabstype) refugium biotop artsdiversitet flora og fauna dyr og planter skridt for skridt dråbe for dråbe foto kursus kreativitet PSD stress (af) naturkontakt shelter overnatning Air B&B langsomhed kropsglæde tango dans transformation menings og glædesfuld lytte ind introvert ekstrovert nærvær mandala samarbejde fokuseret tid bogskrivning teammøde dagsmøde mødelokale foredrag naturlig ramme mad med hjerte og natur stemning bålsted bålmad udekøkken søer put and take skov ridning havedesign Fritid Vækstcenteret i Nørre Snede Bodynamic Jes Bertelsen Neel Fasting naturskole cykle cykel margueritrute hjertekontakt hjerterum kærlighed og tantra femstjernen eksistentiel meditation personlig udvikling livsglæde etik spiritualitet spirituel praksis jorden kloden empati mærk hjertet emotionel og psykisk balance spidskompetence selvansvarlighed jordforbindelse balance indre helhed Intergrated nature sårbarhed og styrke emotion kærlighed bevidsthed hengivelse klarhed eksistentiel walk the talk botanisering bier at se langt

Nøgleord for min praksis
Møde, basal bevægelse og kropsbevidsthed, posturalitet (holdning), neuroaffektion (hjerne, tilknytning og udvikling), berøring, kontakt, grænser og grænsebevidsthed, kommunikation, og videre kreativitet, humor, danseglæde, musik, kærlighed og spiritualitet. 

Metode 
Et terapeutisk forløb tager udgangspunkt i din nuværende situation og dit livs belastninger, herfra støttes du kropsligt, merntalt og socialt til mestring i et mere ressourcefyldt liv.

Metode baggrund
Som psykoterapeut er min viden og praksis baseret i den psykomotoriske udvikling, og karakterstrukturanalysen (https://www.bodynamic.dk/).

Den relationelle traumeterapi metode er primært udviklet af Merete Holm Brantbjerg, http://www.moaiku.dk/ på basis af Bodynamic traumeterapi, Somatic Eksperien SE og System Centret Terapi (SCT).

 


Fysioterapi, psykosomatik og psykiatri

Terapi

...også her er min tænkning og praktiske tilgang naturligvis psykomotorisk udviklingsbasseret

"Somatik kommer af det græske somatikos og betyder "det som tilhører kroppen", modsat psyken. Jeg arbejder ud fra psyken og kroppens sammenhæng, arbejder hensynsfuldt med krop og enkle bevægelser, med henblik på øget kropsbeherskelse, kropsbevidsthed og indre ro.

En træning i at respektere din formåen, være i kontakt med dig selv og egen krop. Bevidst arbejde med vejrtrækningsrespons, kontakt og afspændingsevne i egen krop og at acceptere det der er.. 

Grundlæggende handler det om styrke jeg’et og kroppens formåen, vi arbejder med:

 • Relation til underlag

 • Relation til midtlinie/holdning og balance

 • Relation til bevægecentrum og -flow

 • Relation til åndedræt

 • Mentalt nærvær

Øvelserne vil bestå af enkle rolige stående, gående, siddende og liggende øvelser, med eller uden fysisk kontakt. Måske med musik, en ball-stick bold eller en stok. Endelig kan kraft, høj puls og tempo også være vigtige elementer i processen.

Berøring er en gave, for nogle er det en trussel og for alle er det en kombination af krop, kontakt og grænse som skal respekteret og kan bevidstgøres og arbejdes med. Typisk bruger jeg modstandsøvelser, for at fremme en bevidstgørelse og kontakt til muskulær eller funktionel opgivelse eller opspænding (hypo-/ hyperrespons = under eller overspændt).

Kropsbehandling (passiv). Hvis relevant kan anvendes/tilbydes: Afspændende eller kontakt givende  kropsbehandling (30-60 min), eller såkaldt BAT-/ eller Dropsy massage (15-20 min). Jeg foretrækker at arbejde på madrasser/måtte på gulvet.

Påklædning (både til træning, terapi og kropsbehandling): Løst tøj og varme sokker anbefales.

Se videre under "priser", "om" Hilbert og "Kontakt"

 
Myrup Bakkehus terapi psykomotorisk fysioterapi traumeterapi traume og kropsterapi relationel traumeterapi psykiatri Relation Beskæftigelsesindsats Rehabilitering samtale individuelt grupper Moaiku Udeskole terapihave natur mindfulness yoga vækst udendørs bruser ro og fred stilhed natur -retræte natur møde lille mødested Myrup Istidslandskab banke (istids landskabstype) refugium biotop artsdiversitet flora og fauna dyr og planter skridt for skridt dråbe for dråbe foto kursus kreativitet PSD stress (af) naturkontakt shelter overnatning Air B&B langsomhed kropsglæde tango dans transformation menings og glædesfuld lytte ind introvert ekstrovert nærvær mandala samarbejde fokuseret tid bogskrivning teammøde dagsmøde mødelokale foredrag naturlig ramme mad med hjerte og natur stemning bålsted bålmad udekøkken søer put and take skov ridning havedesign Fritid Vækstcenteret i Nørre Snede Bodynamic Jes Bertelsen Neel Fasting naturskole cykle cykel margueritrute hjertekontakt hjerterum kærlighed og tantra femstjernen eksistentiel meditation personlig udvikling livsglæde etik spiritualitet spirituel praksis jorden kloden empati mærk hjertet emotionel og psykisk balance spidskompetence selvansvarlighed jordforbindelse balance indre helhed Intergrated nature sårbarhed og styrke emotion kærlighed bevidsthed hengivelse klarhed eksistentiel walk the talk botanisering bier at se langt

Metode baggrund

 • Ressource Orienteret Krops Undersøgelse (ROK) d.v.s. den norske psykomotoriske tradition, med koryfæer som Berit Bunkan, Lillemor Johnsen m.fl.

 • Body Awareness Terapi ( BAT, I dag BBAT) d.v.s. en svensk tradition efter Gertrud Roxendal, Ulla Britt Skatteboe og bevæge filosoffen Jaque Dropsy (Frankrig) m.fl.

 

 

 

Berører du min krop berører du min sjæl.

 • Kom nær, fordi det kan være helsebringende.

 • Kom ikke for nær, fordi det kan være invaderende.

 • Ha respekt for min sjæl.

(Berit Bunkan: Den tvetydige berøring (fysioterapeuten nr. 4, 1997)


Haveterapi

Haveterapien og de daglige aktiviteter er, berammet som et gruppeforløb, hvor både Charlotte og Hilbert er vejledere og undervisere for deltagerne.

I  en designet have har forskningen evidens for, at grønne omgivelser får mennesker til at restituere, og havens udformning understøtter terapi  og tilbyder en række stemnings fyldte retrætesteder. Haven tilbyder hjernen fred og ro og den vilde naturen understøtter menneskers oplevelse at være fri og tryg , healing i krop og sjæl går hurtigere når der ikke stilles krav, og bl.a. derfor kan man ikke bruge sin egen have.

I Sverige har man en succesrate på 80 % der kommer på arbejde igen efter et forløb på 3 måneders forløb. Link

Et forløb tager udgangspunkt i at man er ansvarlig for sig selv, men tilstede med andre i et gruppeforløb. Forløbet løber over 12 gange ca. 2-3 måneder hvor man gradvist får redskaber og fred til at udvikle en større indre ro og kompetance til, at varetage flere og flere, mere og mere komplicerede opgaver i sit liv og arbejdsliv. Dagen har en genkendelig rytme med  tilbud og rutiner bl.a bålplads møder, skrivning, kreativitet, aktiviteter og terapi.

Vi bruger Vækstcentrets femstjerne princip for at finde veje ind til de indre værdier, Krop, Hjerte, Bevidsthed, Vejrtrækning og kreativitet, se mere her: Vækstcenteret

Kreativitet og de terapiformer vi tilbyder herudover, bruges som redskab til at udvikling og finde veje ind i sig selv. Haveaktiviteter og at gå i og bruge naturen, samt at bruge og at være i stedet haverummene, har evidens for at være igangsættende og helende. Gradvist kobles flere aktiviteter og øvelser på f.eks. åndedræts bevidsthed og viden om brugen af mindfulness.

Se videre under Priser, Om og Kontakt

 

8 kvaliteter
Designede haver har 8 kvaliteter som understøtter en fortløbende udviklingsproces hos brugeren. Forskning har fokuseret på at der kan identificeres 8 rumlige oplevelsesværdier; også kaldt de 8 oplevelses karakterer:

 1. Artsrigt

 2. Fredfyldt

 3. Åbent

 4. Socialt

 5. Rumdannede

 6. Trygt.

 7. Kulturelt

 8. Vildt

en håndfuld liv…

en håndfuld liv…


Supervision

Arbejder du selv med mennesker?
Til dig der selv arbejder med mennesker, har Hilbert tilbud om supervision, bevidsthed og grænse arbejde eks.: Hvordan tager jeg vare på mig selv i mødet med borgeren, klienten, patienten, eleven, forældre, chefen …. mennesket?

Supervision tilbydes til professionelle der arbejder med andre, specielt relevant hvor kropslige processer indgår, hvor relationen er et omdrejningspunkt, og/eller hvor indsatsen er beskæftigelsesrettet.

Metode

Jeg anvender forskellige metoder hentet fra Bodynamic, Dispuk: systemorienteret supervision, psykiatrien: Reflekterende samtaler/teams, ud fra relation og netværkstænkning.
 

Se mere under Priser, om Hilbert og Kontakt.

 

 

 

 

 
at balancere i livet........

at balancere i livet........