Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Problematikker

 

Årsager til henvendelse

Som menneske giver du eller ræsonnerer, spejler, optager du ofte mere fra dine omgivelser end du aner og måske bliver du slidt, udbrændt og stresset. Som en tyv om natten ”lister” overbelastningen sig ind i din krop og dit system uden at du bemærker det, og franarrer dig vigtig vitalitet, kraft og orientering.

Min tænkning og praktiske tilgang som fysioterapeut, psykoterapeut og traumeterapeut er relationel og psykomotorisk udviklingsbaseret..
læs mere i Terapiformer.

 

 

Terapitilbud

Jeg/Hilbert har stor erfaring med og tilbyder terapi til mennesker der kunne lide af:

 • Hjertebanken, åndenød, ulyst, uro, rastløshed, søvnløshed, lavt selvværd eller selvtillid
 • Fobier, angst, depression,
 • Personlighedsforstyrrelser, stemmehøring, psykoser, alkoholmisbrug m.fl..
 • Post Traumatisk Stres Lidelser (PTSD) i mange afskygninger: overgreb, ud af kroppen oplevelser, krigstraumer m.fl.
 • Kriser, stress eller mobning.
 • Rod i relationerne: parforhold, forældre/børn, omsorgssvigt.
 • Kroniske lidelser, smerter, handicaps, sorg og tab.
 • Seksuelle problematikker, fra vanskeligheder til overgreb

Grundlæggende er det ikke diagnosen der optager mig, men anderkendelsen af problemet og motivationen for forandring, derfor tilbydes også udviklingsprocesser og supervision f.eks. i forhold til at du:

 • Ønsker at være bedre til at passe på dig selv i mødet med andre, at kunne mærke dine grænser, dit ståsted, din kraft og dit afsæt.
 • At du søger efter livsvalg eller livsretning, som f.eks. karriere, studie, kæreste.
 • Udvikling i din professionelle rolle som behandler, underviser, pædagog eller lignende

Vigtige ord om min praksis:

Basal møde, bevægelse og kropsbevidsthed, posturalitet (holdning), neuroaffektion (hjerne, tilknytning og udvikling), berøring, kontakt, grænser og grænsebevidsthed, kommunikation og videre: kreativitet, humor, danseglæde, musik, kærlighed, spiritualitet og at kalde en skovl for en skovl og en spade o.s.v........

 

 

fys_logo_stor.jpg
 

Jeg glæder mig til at tilbyde terapi, supervision og udvikling, med plads og tid, lige her midt i naturens langsomme vækst og skønhed, hvor jeg bedst kan lide at trække vejret.