Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Terapi priser


Individuel terapi

Pris: 650 kr/timen, 900 kr for 1½ time,

  • Studerende og selvbetalende kontanthjælpsmodtagere: 450 kr/t og 625 kr/ 1½ t.

Parterapi:
Pris:                     800 kr/t, - 1.150 kr for 1½ t

 Krop, gruppeproces og samtale

Gruppe tilbud (for 3-8 pers): efter aftale
3 t  hver anden uge, i alt syv gange 21 t. Pris: 6.500 kr:

  • Studerende og selvbetalende kontanthjælpsmodtagere o.lign: 4.500 kr, 

Supervision

Gruppe tilbud (for 3-8 pers): efter aftale
3 t  hver anden uge, i alt syv gange 21 t. Pris: 6.500 kr:

Afbud; venligst dagen inden, dog senest samme dags morgen.

 

Eksempler på muligheder for:

  • Offentlig myndighed (f.eks. LAB§32)
  • Behandlingsinstitutioner og andre

inkl. afrapportering og statusafgivelse efter aftale.

Individuel træning/indsats
Udgangspunktet: 12 gange á 1½ time i alt 18 timer: kr 12.000,-

Gruppeproces
Opstart efter individuel vurdering og aftale: 21 timer, 7 gange á 3 timer Kr. 8.000,- pr person.

 Haveterapi

I samarbejde med bestiller af opgaven og min partner Charlotte.

Vision: at forløbet kører over 3 mdr. (25 dage af 4 timer, 2 dg/ugen). Indeholdende tilbud om individuel proces op 1 t/uge, samt proces i aktuel          gruppe f.eks. Kropsterapi/afspænding/mindfulness.  24.000 kr pr person.

Generelt:

Afrapportering eller statusafgivelse, efter aftale
Afbud venligst dagen inden, senest samme dags morgen
Deltageres aflysning på gruppedage og til haveterapi medfører sædvanligvis ikke kompenserende dage
Hvis vi aflyser, vil der naturligvis blive givet kompenserende dage

Kontakt os gerne med spørgsmål, og ved interesse for introbesøg.