Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Natur

Naturen omkring Myrup Bakkehus

Naturen rundt om Myrup, Præstø, Mogenstrup og Næstved er præget af istiden. I dag er landskabet  præget af en tunneldal fra Præstø over Mogenstrup og Næstved mod nordvest, hvor Susåen og Tystrup Bavelse søerne ligger i landskabets dybde. Isens  afsmeltning skabte den største Ås i Danmark mellem Mogenstrup og Næstved.  Ved Næstved er den store højmose Holmegård mose.

Myrup ligger i bakkelandskabet med Fladsåen for foden af den store Ås , i området er der meget grus og det har bl.a skabt et kulturlandskab med søer hvor der idag er fiskesøer. Myrup landsby har meget varieret natur og den byder på , grøftekanter, skove, marker, enge, moser, og overdrev.


Natur og kulturtilbud i området

Naturen med åer, fjorde og mange strand indbyder til kano og kajak sejlads og strandture. Der er kort vej til 3 skønne strand der alle kan i bil nås på 20 minutter, Karrebæksminde, Feddet strand og Svinø strand. Kano udlejning i Næstved.

Historiske fortidsminder og fund er der også i området bl.a i Myrup banke blev der under udgravningen i 1977 fundet en mellemfodsknogle fra enmammutelefant og der er også fundet en boplads .  I Holmegård mose har man fundet moselig.

Gourmet restauranter. Der er flere gode spisesteder i Næstved og gourmet restauranterne Babette i Vordingborg og Hotel Frederiksminde i Præstø. 

BonBonland i Holme Olstrup ca. 14 km i bil. 

Gavnø og Gisselfelt slotte er der henholdsvis ca. 8 km og ca 18 km til.

Aktiviteter vi forslår at Myrup Bakkehus kan skabe ramme for er
plante og dyre spotting, maling og andre kreative aktiviteter, skrivning og læsning, fototure, fiskning, ridning, vandreture, cykling, løb, retræte, meditation, mindfulness, yoga, dans i salen, sol og badning.

Dyr som firben, frøer, vildt, hugorm, flagermus, ugler, fiskeørne og rød glente /rovfugle, tranetræk mv.