Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Malaika Thomsen

Malaika Thomsen


Psykolog Malaika Thomsen, praktiserer fra Myrup Bakkehus.

Malaika arbejder ud fra at mennesker har brug for trygge relationer og mening i tilværelsen.
Er opdateret indenfor hjerne- og krops forskning, som bliver brugt i terapien, hvor hun er særlig god til at forklare de psykologiske sammenhænge. 

Tidligere klienter siger, at forklaringerne har hjulpet dem til selv at kunne forstå og klare udfordringer efter psykologsamtalerne, hvilket har givet dem mere selvværd og selvtillid.

Har erfaring med erhvervs-psykologiske opgaver for både offentlige og private virksomheder.

Se også: http://malaikapsykologpraksis.dk/ 

 

sustain-daily-malaika-thomsen bearb296x197.jpg

Direkte Telefon: +45 26 14 13 76

Er uddannet cand. psych. v/Københavns Universitet i 2011,
Autoriseret v/ Dansk Psykolognævn - Socialministeriet i 2014, og
er påbegyndt specialistuddannelse v/ Dansk Psykologforening.