Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kontakt

Kontakt os


 

Kontakt gerne Hilbert vedr. terapi, supervision, foredrag og undervisning. 

Kontakt gerne Charlotte vedr. udlejning, kurser, undervisning og arrangementer

Myrup Bakkehus og Terapi
Skovmøllevej 5
4700 Næstved

Telefon
Hilbert:          28145355
Charlotte:      53763011

E-mail
kontakt@myrupbakkehus.dk
Hilbert@myrupbakkehus.dk
Charlotte@myrupbakkehus.dk

 Offentlig Transport
Næstved Station (10 km), Vordingborg station (25 km).

Bus 640 Næstved-Vordingborg, stå af ved Rettestrup holdeplads (3 km), http://bus-rejseplanen.dk/n%C3%A6stved/3246/80358

Bus 620R Næstved-Præstø, stå af Ved Fladsågårdsvej (4 km). http://dinoffentligetransport.dk/KoereplanerPdf/620R-0620-180417.pdf

Endelig kan ud over Taxa henvises til LandFlex bus: http://www.naestved.dk/Borger/VejeTransportRejser/KollektivTrafik/LandFlex.aspx