Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Hilbert

Hilbert Andersen


Uddannelse

Vigtigste baggrund
Født i 1958, Aut. Fysioterapeut 1988, Bodynamic psykoterapeut  1994, og Relationel Traumeterapi (Moaiku) 2018.
Medlem af Danske Fysioterapeuter og Psykoterapeut Foreningen (MPF). 

Kortere opfølgnings-, uddannelses- og udviklingsforløb
Miljøterapeut på psykodynamisk grundlag (Sedac), Relation og Netværksuddannelse (Region Psykiatri), Argentinsk tango, Kærlighed, Tantra, Seksualitet og Spiritualitet (Vækstcenteret).

Praktiker med faglighed
Jeg er udpræget praktiker, er god til at balancere i mødet med mennesker, og dermed dosere modstand, udfordring, guiding, kreativitet og føring med basale midler. Dette være sig i menneske og terapeutisk møde, i naturen i vores have og i dans. Derudover er jeg bredt velfunderet i min faglige erfaring og indsigt.

KNGU6991 60%.jpg

Væsentligst arbejds- og livserfaring:

 • Elleve år i behandlingspsykiatrien i Vordingborg, som fysioterapeut og psykoterapeut, leder, behandler og klinisk underviser.

 • Otte år som fysioterapilærer og studievejleder i Næstved. Er fortsat gæstelærer med undervisning i psykiatrisk fysioterapi og beskæftigelsesfremmende fysioterapi.

 • Et år som arbejdsmand i et tømrerfirma. Det var at slippe karrieren for en stund, at slippe kontrol, præstation. Et særdeles lærerigt og udviklende år i mit liv, hvor jeg ud over at bruge loddestok og skruemaskine genlærte at omgås håndværkere/"rigtige mænd".

 • Tre et halvt år som miljøterapeut på det private opholdssted: Egedal i Vallekilde, med unge psykisk syge .

 • Siden 2009 har jeg været ansat i socialpsykiatrien i Faxe kommune, med opgaver under såvel Servicelov som Lov om Aktiv Beskæftigelse, og er stadig deltidsansat. Her forestår jeg typisk langvarige mentorforløb individuelt og i grupper for og med mennesker med personlighedsforstyrrelser, svær angst, depression og psykotiske tilstande, mennesker med kroniske smertetilstande, alkoholmisbrug og mennesker med traumer og PTSD. Siden 2013 har jeg deltaget i Faxe Kommunes Rehabiliteringsteam, hvilket er menneskeligt udfordrende og lærerigt, hvor jeg må yde fra min brede faglige ”kuffert”, og balancere mellem hjertevarme, viden, lovgivning, kravstillelse og kreativitet i et ofte sårbart menneske møde.

 • Sidst skal nævnes at, jeg er født 1958 og opvokset på landet i Nordsjælland, i og til kærlighed, i et aktivt småbrugs- og foreningsliv. Har undervist i gymnastik, svømning, dans og bevægelse siden jeg var 15 år. Er dannet af folkehøjskole miljøet (bl.a. Viborg Gymnastikhøjskole og Miljøhøjskolen ved Brønderslev) og udenlandsrejser. Udgav som 25 årig bogen: Bevægelyst om gymnastik ungdom og bevægelse (fordi jeg ville! mens jeg stadig var ung). Charlotte har været min vigtige livspartner siden 1987, og vores tre skønne børn er vokset op i og fra vores hjem i Myrup siden 1989.

I mine undervisningsår på Fysioterapeut Uddannelsen i Næstved, forestod jeg:

 • Basis læring i Bevægelse, Berøring og Kommunikation, hvor ROK (Ressource Orienteret Kropsundersøgelse) blev brugt som metode indlæring.

 • Studievejledning og studieoptag

 • Psykiatrisk Fysioterapi siden 1996 hvor BAT (Bodyawarenes Terapi, i dag BBAT) primært blev brugt som metode læring..

 • Beskæftigelsesrettet fysioterapi.

 

Psykoterapeut

Jeg har anset mig sig selv som psykoterapeut siden 1994 og har haft private klienter ved siden af mine ansættelser.  

 • Som psykoterapeut er min træning, viden og praksis baseret i den psykomotoriske udvikling, og karakterstrukturanalysen (Bodynamic International) www.bodynamic.dk.

 • Min vel nok vigtigste lærer (siden 1990): Merete Holm Brantbjerg, http://www.moaiku.dk/, kalder sin metode ”Ressource Orienteret Færdighedstræning” (ROF), en metode jeg føler stor identifikation med, og den er grundlag for den Relationelle Traumeterapi.

Supervision

Siden 1990 har jeg gået i supervision og lært forskellige metoder fra Bodynamic, Dispuk: system orienteret supervision, psykiatrien: Reflekterende Samtaler/teams, ud fra relation og netværkstænkning.  Person og fagkredsen af supervisorer er lang og strækker sig fra fysioterpeuter, psykoterapeuter, psykologer, psykiatere, uddannelses kammerater og flere til. Aktuelt modtager jeg primært supervision hos Merete Holm Brantbjerg og Kolbjørn Vårdal, og min livslange uddannelses gruppe fra Bodynamic tiden.

 

Andre vigtige lærere i mit liv, her vil jeg nævne:

Finn Bygballe, Bodil Vassard, Marianne Bentzen, Lisbeth Marcher og øvrige lærerstab bag Bodynamic og fra Vækstcenteret i Nørre Snede, Neel Fasting, Jes Bertelsen og Marianne Walter, men mine forældre og søskende, svigerforældre, kone, børn, barnebarn og venner har bestemt også gjort deres vigtige aftryk i mit liv. I ærbødighed ingen glemt, tak for kærlighed, visdom, vand og kraft.