Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Forløb & Tilbud

 

Forløb, tilbud og pris

Individuel terapi, Gruppe tilbud, Haveterapi, Supervision og Små Undervisnings forløb

 

At få hjælp til at bære byrder....

At få hjælp til at bære byrder....

Individuel terapi

Individuel terapi vil typisk kunne foregå tirsdage, fredage og lørdag som udgangspunkt anbefales 1½ time pr gang.

Pris:

 • 650 kr/timen, 900 kr for 1½ time,

 • Studerende og selvbetalende kontanthjælpsmodtagere: 450 kr/t og 625kr/ 1½ t.

Ved udeblivelse, eller ved afbud senere end kl 16.00 dagen inden aftale opkræves fuld pris.

Flere om at finde vejen…

Flere om at finde vejen…

Krop, samtale, resonans, proces

Gruppe tilbud (for 3-8 pers):

Tilbuddet er til dig der:

 • vil være bedre til at mestre din dagligdag

 • vil være bedre til at være i kontakt med dig selv

 • vil være bevidst om at bevare og styrke egne grænser

Mange personlige processer giver en langt større kvalitet, dybde, forandring og vækst ved at arbejde i og dele og blive mødt i et tillidsfuldt grupperum. Andres livsprocesser, glæde, sorg, vrede, smerte og andre følelser spejles og tager bolig i dig og din krop, ofte uden du ved af det.

I gruppesammenhæng vil du erfare at du ikke er alene med en smerte eller livsbegrænsning. Ved bevidst at arbejde med at andres processer berører dig, kan du sætte elementer og fænomener i spil i dig, som du ikke anede tilgængelige og løsnings mulige. Grundlæggende er vi jo ikke andet end pattedyr der lever i flok, som reagerer på hinandens signaler.

Grundlaget for gruppen er tryghed, tillid og respekt. Vi arbejder i en mindre gruppe på 3-8 deltagere.

Vi arbejder med 

Kroppen er udgangspunktet i arbejdet i gruppen. Vi vil arbejde med bl.a. balance, kropsbevidsthed, vejrtrækning, koncentration, kontakt, berøring og nærvær. Programmet vil bestå af både dynamiske og afspændings- og mindfulnessøvelser, ofte med brug af musik.

Kontakt: Vi arbejder med fokus på tryghed og tillid i forhold til hinanden. Vi arbejder med nærvær og med opmærksomhed på verbal og nonverbal kommunikation, og taler om det i forhold til hverdagen og dit ønske for fremtiden.

Grænser: Vi øver os i at mærke og respektere egne og andres grænser. Hvis en grænse flyttes, skal det ske som følge af din proces og dit valg.  

Fortrolighed: De personlige beretninger der bliver fortalt og de processer der foregår i gruppen er naturligvis forbundet med fortrolighed i gruppen.

Opstart efter aftale, 3 timer hver anden uge, i alt syv gange.

Pris: 6.500 kr, 1000 kr betales inden opstart som tilmelding, 3.000 kr inden 2. gang og sidste rate 2.500 kr efter 4. gang. Du binder dig til hele forløbet.

Studerende og selvbetalende kontanthjælpsmodtagere o.lign: 4.500 kr 500 kr betales inden opstart som tilmelding, 2.000 kr inden 2. gang og sidste rate 2.000 kr efter 4. gang.

Læs mere i terapiformer

 
En stund med udsyn og øjet kan strække sig…

En stund med udsyn og øjet kan strække sig…

En dag i haveterapiforløb

Et tænkt eksempel:

Dagprogram:

 • Ankomst til haven f.eks. tirsdag og fredag i tidsrummet kl. 10.00 - 14.00 tøjskifte mv.

 • Bål og te

 • Skrivning i logbogen

 • Dagens tilbud kan være: samtale/gåtur med terapeut, diverse kreative forløb, massage, gåtur, plantning og haveaktiviteter, madlavning, mindfulness, yoga, krop, dans, mv.

 • Dagen afsluttes i fællesskab med frivillige deling af oplevelser eller refleksioner.

Hilbert     varetager terapien, samtaler, træning og deltager i haveprojekter.
Charlotte varetager dagens rutine og aktivitetstilbud , kreative tilbud, massage og haveprojekter.

Målgruppe: Mennesker ramt af stress, PTSD, kræft m.fl.

Samarbejde: Vi har rammerne og forudsætningerne og ønsker (tværfagligt-)samarbejde med relevante organisationer, patientforeninger og andre. Kontakt os hvis interesseret.

Tid (et tænkt eksempel): Tirsdag og fredag tilbydes forløb mellem kl. 10.00-14.00, forløbet varer 3 mdr. d.v.s. ca. 25 dage. Dette inkl. tilbud om individuel samtale/indsats 1½ t/uge samt arbejde i gruppe f.eks. afspænding/mindfulness. Der er fortløbende opstart.

Pris: 22.000 kr (eksl. afrapportering).

Læs mere i terapiformer

 

 

Små kreative undervisningstilbud

Tilbuddene er 2-3 timers arrangementer, særligt relevant til til private/små arrangementer. Tilbudene er:

 • Croquis tegning

 • Mal Kunst til din stue eller soveværelse

 • Lav mad uden gluten og mælk

 • Bålmad

 • Lav mad fra naturen

 • Gå bevidst i naturen

 • At være et med naturen

 • Dans frit med livsglæden

 • Mavedans for kvinderSlap af og træk vejret

 • Massage og healing

 • Argentinsk Tango for to (eller flere)

 • At være to sammen (i parforhold)

 • Argentinsk Tango for to (eller flere)

 

Kontakt Charlotte m.h.p. tid og pris på 53 76 30 11, ved interesse.