Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

Kursus tilbud marts 2019: Den Indre Herretur

Hilbert Andersen

En opdagelsesrejse i mandens verden – vær glad for at være mand

d. 2. marts + 29.-31. marts 2019

 

Kursusbeskrivelse

På kurset søger vi gennem nærvær at udforske og møde vores kendte, ukendte og glemte eller måske gemte maskuline værdier. Vi vil også søge indblik i vores indre polaritet og hvordan den kommer til udtryk i livet, i parforholdet, som søn, bror og far, i jobbet, blandt venner – kort sagt i vores relationer og samspil med både mænd og kvinder.
Vi arbejder med vores personlige fortællinger, og vi henter inspiration i Jungs arketyper: Det kollektive ubevidste, bl.a. skyggen, faderarketypen, moderarketypen og Anima. På kurset bruger vi kun metoder og øvelser, som vi har selv afprøvet. (Se mere om kursusindhold nederst)

 
 

Turførere: Kalle Quistgaard og Hilbert Andersen.
Vi er to voksne mænd med lang livserfaring og professionelle baggrunde. Vi glæder os til at guide, skabe rum og retning for - og sammen med - mænd, der ønsker at møde undersøge det maskuline potentiale og rejse energien indefra.

Vi mødtes første gang tilbage i 2010 med vores respektive hustruer på Vækstcenteret i Nørre Snede, på et parudviklingskursus hos Neel Fasting.

Vi har begge arbejdet med os selv og mennesker hele vores liv, men har forskellige faglige baggrunde. Vores venskab og fællesskab henter bl.a. styrke gennem vores respektive udviklingsarbejde som kursister på Vækstcenteret www.vaekstcenteret.dk

 • Kalle Quistgaard: Er en skarp, vågen og lyttende mand. Har været soldat, tank-passer, telefonmontør, filmproducent og er nu Lektor på Erhvervsakademi Sjælland. Har været i træning og deltaget i kurser på Vækstcenteret siden 1987. Far og gift med Anne på 23’ende år.

 • Hilbert Andersen: Er kropslig praktikker samt en erfaren og vågen mand. Fysioterapeut, psykoterapeut MPF og relationel traumeterapeut, se Hilbertandersen.dk. Er far til tre.

Lyt også til Sørens podcast i samtale med Kalle og Hilbert: https://foldberg.podbean.com/e/reklame-udelukkende-til-det-maskuline-k%C3%B8n/

 
fra venstre: Kalle Questgaard og Hilbert Andersen

fra venstre: Kalle Questgaard og Hilbert Andersen

 
 

 
 

Praktisk information

Vi sørger for kost og forplejning, hvor alle deltager i anretning, oprydning, opvask m.v.
Inkluderer: 2 aftenmåltider, 2(-3) frokost, 2 morgenmad, kaffe, te, frugt og mellemmad.

Kursusdatoer 

 • Lørdag d. 2.3.19          kl. 10.00-17.30

 • Fredag d. 29.3.19        kl. 16.00-22.00

 • Lørdag d. 30.3.19        kl. 9.00-18.30 (+ fælles aften)

 • Søndag d. 31.3.19        kl. 9.00-13.00 (derefter frokost)

 

Tilmelding 

 • Pris: 5.500 Kr. inkl. kost /eksl. logi. Studerende 4.000 kr

 • Tilmelding: senest d. 5. februar., Skriv til Hilbert@myrupbakkehus.dk, med depositum kr. 500 , Dog er senere tilmelding mulig hvis plads,. Restbeløbet betales efter faktura senest 15. februar.

 • Indbetaling: til konto: 5479 6174628 .

 • Tilbud: ved indbetaling senest d. 20. januar: 5.000 Kr/(studerende 3.500 kr)

 • Max antal: 12 deltagere

 • Kontakt: Hilbert@myrupbakkehus.dk, tel. 28 14 53 55,
  KalleQuistgaard@gmail.com, tel. 40 30 63 10

 • Info pdf: Download al info som PDF


Overnatning
Myrup Bakkehus tilbyder to hytter med dobbeltsenge og en shelter til to med udsigt (madrasser haves), plads til telte.
Ellers henvises der til Bed & Breakfast indenfor 8 minutters gang og 3-4 km

Priser for Myrup Bakkehus:
Hytte: 400 Kr. pr nat (200 Kr./person) (+ sengetøj 100kr. - tag gerne med selv), shelter (2 pladser): 50 Kr. pr. nat/person.

Kontakt B&B:
1. Hanne og Erik Dyhr, Myrup 5576 0261,e-dyhr@mail.dk, Skovmøllevej 4, (800 meter)
2. Engly B&B,  Gadevang 23, 4700 Næstved, Telefon55 76 50 04, (4 km)

Transport    
Bus:
fra Næstved: mod Vordingborg (til Rettestrup), Bus 640 (3 km) og mod Præstø (til Fladsågårdsvej) Bus 620R. (4 km).
Flextaxa:
tlf. 70 26 27 27 , (ring i god tid). Link

Præsentation af indhold og øvelser

Vi arbejder med at:
-søge vores egen kraft og realisere nogle af de mentale forestillinger, vi har om maskulinitet.
-komme tættere på at være den mand, som vi måske allerede forventer af os selv –
-finde nye værdier, som vi kan binde an til i vores eget tempo. Fordi --vi gør det sammen og hjælper hinanden, vi ønsker at skabe et mentalt fællesskab i et kollektivt felt.   søge, og det vi finder kan vi tage til os, låne for tid eller lade det ligge.
-fører jeg mig frem som mand, hvilken manderolle/mande-jeg  og maskuline værdier har jer, hvad hviler jeg i som mand?

Manderollen og de maskuline værdier er udfordret – positivt set i bl.a. faderskabet og i negativt ”me too”
Generelt for kurset er at vi ikke skal finde frem til noget givent – ikke noget facit, og der bliver god tid til samtale mellem mænd.

Teori oplæg om
Jungs fortælling om bevidsthed og arketyper (Jeg’et, det ubevidste og det kollektive ubevidste), skyggen, anima/animus, moder- og faderarktypen, maskulin og feminin polaritet.

Vi vil guide gennem kreative processer
I salen, med musik og kroplige processer, åndedrættet, nærvær, følelses og hjerte kontakt. Vertikal og horisontal orientering, tempo, rum, grænser og kraft.
Basis meditativ instruktion og træning i stilhed.
Bruge naturens rum til opmærksomhed, søgen og væren. ·         Inddrage aktuelle drømme

Og ikke mindst: give plads til at træne at nyde at være mand!