Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

Bær’ dit center i livets dans - som i en tango

Hilbert Andersen

Mini kursus tre torsdage (i lige uger) i november 2017 i Myrup Bakkehus:

Kroppens tyngdepunkt:
Vidste du at kroppens center/tyngdepunkt ligger lige under navlen, foran 4./5. lændehvirvel? Centeret bliver brugt som udgangspunkt for bevægelse i østlige traditioner som karate, tai chi, qi gong etc., i den buddhistiske tradition kaldes punktet: Hara og betragtes som centeret for livsenergi, vand/væske og sexualitet. Rytteren og kajakroeren må være i sit center for, at være i kontakt med hesten og sin kajak.

At holde sit center i kontakt
I den argentinske tango er det at holde sit center en forudsætning for at fører og at blive ført med nærvær, respekt og gensidighed, nærmest ligesom i livet. Det er ofte svært at være til stede i, eller bære sit center, og endnu sværere bliver det at holde det i kontakten med andre?


Grundelementer i kurset
Der vil blive arbejdet med basis bevægelser med og uden musik i relation til:

 • Underlag, jordforbindelse eller grounding
 • Midtlinie/holdning, balance og center
 • Bevægecentrum, flow
 • bevægelighed
 • Vejrtrækning
 • Grænser, rumning og kontakt
 • Mentalt nærvær og opmærksomhed
hilbert andersen myrup bakkehus center træning Myrup Bakkehus terapi psykomotorisk fysioterapi traumeterapi traume og kropsterapi relationel traumeterapi psykiatri Relation Beskæftigelsesindsats Rehabilitering samtale individuelt grupper Moaiku Udeskole terapihave natur mindfulness yoga vækst udendørs bruser ro og fred stilhed natur -retræte natur møde lille mødested Myrup Istidslandskab banke (istids landskabstype) refugium biotop artsdiversitet flora og fauna dyr og planter skridt for skridt dråbe for dråbe foto kursus kreativitet PSD stress (af) naturkontakt shelter overnatning Air B&B langsomhed kropsglæde tango dans transformation menings og glædesfuld lytte ind introvert ekstrovert nærvær mandala samarbejde fokuseret tid bogskrivning teammøde dagsmøde mødelokale foredrag naturlig ramme mad med hjerte og natur stemning bålsted bålmad udekøkken søer put and take skov ridning havedesign Fritid Vækstcenteret i Nørre Snede Bodynamic Jes Bertelsen Neel Fasting naturskole cykle cykel margueritrute hjertekontakt hjerterum kærlighed og tantra femstjernen eksistentiel meditation personlig udvikling livsglæde etik spiritualitet spirituel praksis jorden kloden empati mærk hjertet emotionel og psykisk balance spidskompetence selvansvarlighed jordforbindelse balance indre helhed Intergrated nature sårbarhed og styrke emotion kærlighed bevidsthed hengivelse klarhed eksistentiel walk the talk botanisering bier at se langt

Nogle ”grundøvelser” er styrede og vil blive gentaget hver gang, og kan med fordel trænes hjemme (lektier), andre øvelser vil være procesorienterede og give deltagerne forskellige oplevelser og indsigter.


Tid:
Træningen vil foregå d. 2, 16. og 30. November 2017 kl. 19.00-21.00.  Med mulighed for fri leg og praktika efterfølgende.

Sted:
Myrup Bakkehus, Skovmøllevej 5, Myrup, 4700 Næstved. Tlf. 28 14 53 55
    Kontakt@MyrupBakkehus.dk

Underviser:      
Hilbert Andersen, psykomotorisk fysioterapeut & relationel psykoterapeut og hobby tangodanser. Læs mere her.

Deltagelse:
er for alle: tangodansere eller ej. Tag fleksibelt tøj på, der arbejdes i bevægelse og i stilhed stående, siddende og liggende, medbring varme sokker.

Pris: 
600 kr for alle 3 gange, betales forud efter princippet først til mølle på mobil pay 28 14 53 55, eller kontonr. 5479 0006174628, og skriv en e-mail med angivelse af telefonnummer. (Plads til 8 deltagere)


Inspiration til kurset
I et tangomøde fik jeg inspirationen til at udbyde dette 3x2 timers laboratorium.
Jeg har arbejdet med begrebet og fænomenet center opmærksomhed i …30 år eller mere. Når jeg af og til danser en tango, mærker jeg så tydeligt om min partner har centerkontakt eller ej. Det er så skønt at føre og at blive ført i en tango, der er musikalitet, flow, langsomhed, nydelse dans… men basis kontakt til og hvilen i sit center er forudsætningen for at kunne være i fuld kontakt med sin partner, at bygge modstanden og relationen op, at danse i livet med kontakt, nænsomhed og passion.

At bære sig selv, gå med… være i mødet, i langsomhed, at gå på opdagelse i kroppens fantastiske muligheder med udgangspunkt i sit center giver et fantastisk afsæt i livet….

 På gensyn med centreret bevægelyst

Hilbert