Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

Kursus tilbud marts 2019: Den Indre Herretur

Hilbert Andersen

En opdagelsesrejse i mandens verden – vær glad for at være mand

d. 2. marts + 29.-31. marts 2019

 

Kursusbeskrivelse

På kurset søger vi gennem nærvær at udforske og møde vores kendte, ukendte og glemte eller måske gemte maskuline værdier. Vi vil også søge indblik i vores indre polaritet og hvordan den kommer til udtryk i livet, i parforholdet, som søn, bror og far, i jobbet, blandt venner – kort sagt i vores relationer og samspil med både mænd og kvinder.
Vi arbejder med vores personlige fortællinger, og vi henter inspiration i Jungs arketyper: Det kollektive ubevidste, bl.a. skyggen, faderarketypen, moderarketypen og Anima. På kurset bruger vi kun metoder og øvelser, som vi har selv afprøvet. (Se mere om kursusindhold nederst)

 
 

Turførere: Kalle Quistgaard og Hilbert Andersen.
Vi er to voksne mænd med lang livserfaring og professionelle baggrunde. Vi glæder os til at guide, skabe rum og retning for - og sammen med - mænd, der ønsker at møde undersøge det maskuline potentiale og rejse energien indefra.

Vi mødtes første gang tilbage i 2010 med vores respektive hustruer på Vækstcenteret i Nørre Snede, på et parudviklingskursus hos Neel Fasting.

Vi har begge arbejdet med os selv og mennesker hele vores liv, men har forskellige faglige baggrunde. Vores venskab og fællesskab henter bl.a. styrke gennem vores respektive udviklingsarbejde som kursister på Vækstcenteret www.vaekstcenteret.dk

 • Kalle Quistgaard: Er en skarp, vågen og lyttende mand. Har været soldat, tank-passer, telefonmontør, filmproducent og er nu Lektor på Erhvervsakademi Sjælland. Har været i træning og deltaget i kurser på Vækstcenteret siden 1987. Far og gift med Anne på 23’ende år.

 • Hilbert Andersen: Er kropslig praktikker samt en erfaren og vågen mand. Fysioterapeut, psykoterapeut MPF og relationel traumeterapeut, se Hilbertandersen.dk. Er far til tre.

Lyt også til Sørens podcast i samtale med Kalle og Hilbert: https://foldberg.podbean.com/e/reklame-udelukkende-til-det-maskuline-k%C3%B8n/

 
fra venstre: Kalle Questgaard og Hilbert Andersen

fra venstre: Kalle Questgaard og Hilbert Andersen

 
 

 
 

Praktisk information

Vi sørger for kost og forplejning, hvor alle deltager i anretning, oprydning, opvask m.v.
Inkluderer: 2 aftenmåltider, 2(-3) frokost, 2 morgenmad, kaffe, te, frugt og mellemmad.

Kursusdatoer 

 • Lørdag d. 2.3.19          kl. 10.00-17.30

 • Fredag d. 29.3.19        kl. 16.00-22.00

 • Lørdag d. 30.3.19        kl. 9.00-18.30 (+ fælles aften)

 • Søndag d. 31.3.19        kl. 9.00-13.00 (derefter frokost)

 

Tilmelding 

 • Pris: 5.500 Kr. inkl. kost /eksl. logi. Studerende 4.000 kr

 • Tilmelding: senest d. 5. februar., Skriv til Hilbert@myrupbakkehus.dk, med depositum kr. 500 , Dog er senere tilmelding mulig hvis plads,. Restbeløbet betales efter faktura senest 15. februar.

 • Indbetaling: til konto: 5479 6174628 .

 • Tilbud: ved indbetaling senest d. 20. januar: 5.000 Kr/(studerende 3.500 kr)

 • Max antal: 12 deltagere

 • Kontakt: Hilbert@myrupbakkehus.dk, tel. 28 14 53 55,
  KalleQuistgaard@gmail.com, tel. 40 30 63 10

 • Info pdf: Download al info som PDF


Overnatning
Myrup Bakkehus tilbyder to hytter med dobbeltsenge og en shelter til to med udsigt (madrasser haves), plads til telte.
Ellers henvises der til Bed & Breakfast indenfor 8 minutters gang og 3-4 km

Priser for Myrup Bakkehus:
Hytte: 400 Kr. pr nat (200 Kr./person) (+ sengetøj 100kr. - tag gerne med selv), shelter (2 pladser): 50 Kr. pr. nat/person.

Kontakt B&B:
1. Hanne og Erik Dyhr, Myrup 5576 0261,e-dyhr@mail.dk, Skovmøllevej 4, (800 meter)
2. Engly B&B,  Gadevang 23, 4700 Næstved, Telefon55 76 50 04, (4 km)

Transport    
Bus:
fra Næstved: mod Vordingborg (til Rettestrup), Bus 640 (3 km) og mod Præstø (til Fladsågårdsvej) Bus 620R. (4 km).
Flextaxa:
tlf. 70 26 27 27 , (ring i god tid). Link

Præsentation af indhold og øvelser

Vi arbejder med at:
-søge vores egen kraft og realisere nogle af de mentale forestillinger, vi har om maskulinitet.
-komme tættere på at være den mand, som vi måske allerede forventer af os selv –
-finde nye værdier, som vi kan binde an til i vores eget tempo. Fordi --vi gør det sammen og hjælper hinanden, vi ønsker at skabe et mentalt fællesskab i et kollektivt felt.   søge, og det vi finder kan vi tage til os, låne for tid eller lade det ligge.
-fører jeg mig frem som mand, hvilken manderolle/mande-jeg  og maskuline værdier har jer, hvad hviler jeg i som mand?

Manderollen og de maskuline værdier er udfordret – positivt set i bl.a. faderskabet og i negativt ”me too”
Generelt for kurset er at vi ikke skal finde frem til noget givent – ikke noget facit, og der bliver god tid til samtale mellem mænd.

Teori oplæg om
Jungs fortælling om bevidsthed og arketyper (Jeg’et, det ubevidste og det kollektive ubevidste), skyggen, anima/animus, moder- og faderarktypen, maskulin og feminin polaritet.

Vi vil guide gennem kreative processer
I salen, med musik og kroplige processer, åndedrættet, nærvær, følelses og hjerte kontakt. Vertikal og horisontal orientering, tempo, rum, grænser og kraft.
Basis meditativ instruktion og træning i stilhed.
Bruge naturens rum til opmærksomhed, søgen og væren. ·         Inddrage aktuelle drømme

Og ikke mindst: give plads til at træne at nyde at være mand!

 
 

Bær’ dit center i livets dans - som i en tango

Hilbert Andersen

Mini kursus tre torsdage (i lige uger) i november 2017 i Myrup Bakkehus:

Kroppens tyngdepunkt:
Vidste du at kroppens center/tyngdepunkt ligger lige under navlen, foran 4./5. lændehvirvel? Centeret bliver brugt som udgangspunkt for bevægelse i østlige traditioner som karate, tai chi, qi gong etc., i den buddhistiske tradition kaldes punktet: Hara og betragtes som centeret for livsenergi, vand/væske og sexualitet. Rytteren og kajakroeren må være i sit center for, at være i kontakt med hesten og sin kajak.

At holde sit center i kontakt
I den argentinske tango er det at holde sit center en forudsætning for at fører og at blive ført med nærvær, respekt og gensidighed, nærmest ligesom i livet. Det er ofte svært at være til stede i, eller bære sit center, og endnu sværere bliver det at holde det i kontakten med andre?


Grundelementer i kurset
Der vil blive arbejdet med basis bevægelser med og uden musik i relation til:

 • Underlag, jordforbindelse eller grounding
 • Midtlinie/holdning, balance og center
 • Bevægecentrum, flow
 • bevægelighed
 • Vejrtrækning
 • Grænser, rumning og kontakt
 • Mentalt nærvær og opmærksomhed
hilbert andersen myrup bakkehus center træning Myrup Bakkehus terapi psykomotorisk fysioterapi traumeterapi traume og kropsterapi relationel traumeterapi psykiatri Relation Beskæftigelsesindsats Rehabilitering samtale individuelt grupper Moaiku Udeskole terapihave natur mindfulness yoga vækst udendørs bruser ro og fred stilhed natur -retræte natur møde lille mødested Myrup Istidslandskab banke (istids landskabstype) refugium biotop artsdiversitet flora og fauna dyr og planter skridt for skridt dråbe for dråbe foto kursus kreativitet PSD stress (af) naturkontakt shelter overnatning Air B&B langsomhed kropsglæde tango dans transformation menings og glædesfuld lytte ind introvert ekstrovert nærvær mandala samarbejde fokuseret tid bogskrivning teammøde dagsmøde mødelokale foredrag naturlig ramme mad med hjerte og natur stemning bålsted bålmad udekøkken søer put and take skov ridning havedesign Fritid Vækstcenteret i Nørre Snede Bodynamic Jes Bertelsen Neel Fasting naturskole cykle cykel margueritrute hjertekontakt hjerterum kærlighed og tantra femstjernen eksistentiel meditation personlig udvikling livsglæde etik spiritualitet spirituel praksis jorden kloden empati mærk hjertet emotionel og psykisk balance spidskompetence selvansvarlighed jordforbindelse balance indre helhed Intergrated nature sårbarhed og styrke emotion kærlighed bevidsthed hengivelse klarhed eksistentiel walk the talk botanisering bier at se langt

Nogle ”grundøvelser” er styrede og vil blive gentaget hver gang, og kan med fordel trænes hjemme (lektier), andre øvelser vil være procesorienterede og give deltagerne forskellige oplevelser og indsigter.


Tid:
Træningen vil foregå d. 2, 16. og 30. November 2017 kl. 19.00-21.00.  Med mulighed for fri leg og praktika efterfølgende.

Sted:
Myrup Bakkehus, Skovmøllevej 5, Myrup, 4700 Næstved. Tlf. 28 14 53 55
    Kontakt@MyrupBakkehus.dk

Underviser:      
Hilbert Andersen, psykomotorisk fysioterapeut & relationel psykoterapeut og hobby tangodanser. Læs mere her.

Deltagelse:
er for alle: tangodansere eller ej. Tag fleksibelt tøj på, der arbejdes i bevægelse og i stilhed stående, siddende og liggende, medbring varme sokker.

Pris: 
600 kr for alle 3 gange, betales forud efter princippet først til mølle på mobil pay 28 14 53 55, eller kontonr. 5479 0006174628, og skriv en e-mail med angivelse af telefonnummer. (Plads til 8 deltagere)


Inspiration til kurset
I et tangomøde fik jeg inspirationen til at udbyde dette 3x2 timers laboratorium.
Jeg har arbejdet med begrebet og fænomenet center opmærksomhed i …30 år eller mere. Når jeg af og til danser en tango, mærker jeg så tydeligt om min partner har centerkontakt eller ej. Det er så skønt at føre og at blive ført i en tango, der er musikalitet, flow, langsomhed, nydelse dans… men basis kontakt til og hvilen i sit center er forudsætningen for at kunne være i fuld kontakt med sin partner, at bygge modstanden og relationen op, at danse i livet med kontakt, nænsomhed og passion.

At bære sig selv, gå med… være i mødet, i langsomhed, at gå på opdagelse i kroppens fantastiske muligheder med udgangspunkt i sit center giver et fantastisk afsæt i livet….

 På gensyn med centreret bevægelyst

Hilbert

Fra sommer til efterår i Myrup Bakkehus

Hilbert Andersen

Sommeren

Hvad er der sket i løbet af sommeren? 

Projektet Myrup Bakkehus gik for alvor igang i løbet af sommeren. Vi har haft de første retræte gæster, afholdt stort have bryllup på den nye mandala og Bakkehuset fungerede som camp for 10 telte og en masse gæster fra Sjælland, København og USA.

 

Vi har huset mindfulness gæster, og fejret åbningen af Myrup Bakkehuset med en dejlig åbningsreception, hvor nye samarbejdspartner fik set  faciliteterne og haverne samt naturen og trods regnen fik vi smagt på bålmaden og set værtsparet undervise i kropsholdning kropssprog med Agentinsk Tango.  Der er meget spændende igang og vi har afholdt nye mødebookinger.  Næstved Fri Skoles Udeskole har været på besøg. Skolen fra Karrebæksminde var også lige forbi . Tidligt på sommeren lavede vi "Mad med Hjertet" i vores udekøkken med beboerne fra  Myrup.

Instagram.
Vi har oprettet en Instagram-profil (følg lige her) hvor vi kommer til at opdatere fra hverdagen, om projekter og nyheder i Myrup Bakkehus. Bloggen her vil stadig eksistere, men aktiviteten vil være højere på Instagram. 

Efteråret

I de næste måneder er der besøg af forskellige grupper, bl.a. er forsker Matthew P. Stevenson her igen for, at fuldføre sine undersøgelser af hvilken påvirkning naturen har på børns kognitive udvikling. Charlotte vil ligelede starte små inspirationskurser op og der er interesser for at lave flere aftener med at  lave " Mad med Hjertet"