Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Forside

 
 

Myrup Bakkehus  er et terapi og retrætehus, med haver, alsidige grønne biotoper, natur og udsigt. Stedet er langsomt opstartet i 2017 ved den rolige landsby Myrup, 10 km sydøst for Næstved.

 
 
 

Vi tilbyder plads til mennesker og processor. Huset, forskellig haverum, hytter er indrettet til at skabe rum og ro til udvikling og fordybelse.
Stedet eller dele af stedet kan lejes i forbindelse med terapi, småkurser eller til retræter


SENESTE NYT

- bloggen fra Myrup Bakkehus